Föreläsningsmaterial från utbildningsdagar om smärta

2019 (4/4 - 5/4) - Utbildningsdagar om smärta

  • Endast för medlemmar Länkar och filer på sidan är till för föreningens medlemmar.

Studiedagarna 2019

Inbjudan till årets studiedagar är här. Anmälan sker via e-post och detaljer hittar ni längs ner på den här sidan.

Sista anmälningsdag: 25 mars 2019. (Justeringar i programmet kan förekomma)
flyer


Studiedagar och årsmöte 4-5 april 2019

 

PROGRAM STUDIEDAGAR

4-5 april 2019
Lokal: Hjärtat, hus 18, pl 5, Danderyds sjukhus, Stockholm


Torsdag 4 april kl. 9.30 – 16.45, följt av konferensmiddag.

9.30 Registrering och fika

10.00 - Inledning
av styrelsen och SFBISs ordförande Malin Lindbäck, psykolog.

10.15 - Barn som närstående – vad innebär ett barnperspektiv inom Smärtrehabilitering?
Anna Tell och Linnea Carlsson, socionomer och barnombud, Smärtrehabiliteringen, Smärtcentrum, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus.


11.45 - Lunch i restaurang Fontänen.

12.45 - Teamarbete och beteendemedicinsk behandling för barn/ungdomar med långvarig smärta
Ulrika Ermedahl Bydairk och Matilda Åstrand, psykologer, samt Ulla Caverius överläkare och specialist i smärta och anestesi, Beteendemedicinska enheten för barn och ungdomar med långvarig smärta, Smärtrehabiliteringen, Skånes Universitetssjukhus, Lund.

14:15 - Fikapaus

14:45 - Att arbeta i team - fallgropar och framgångsfaktorer.
Maria Fjällström, socionom & utbildningsledare, Smärtrehabiliteringen, Smärtcentrum, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus.

16.15-16.45 - Årsmöte SFBIS – kom & var med, hjälp oss utveckla smärtvården i Sverige!
Konferensmiddag

Fredag 5 april kl. 9.00 – 16.00

9.00 - Yrkesspecifika sessioner. Fackliginformation och professionsfrågor.
Socionomer: Legitimation hälso- och sjukvårdskurator. Josefine Johansson, professionsstrateg socialt arbete, Akademikerförbundet SSR.
Psykologer: Specialistutbildningen och specialisttjänster. Martin Björklind, professionsstrateg, Psykologförbundet.


10.00 - Fikapaus

10.30 - Moderators, mediators, and process-based treatment for chronic pain: Where are we at?
Lance McCracken, professor i klinisk psykologi, Uppsala universitet.

12.30 - Lunch i restaurang Fontänen

13.30 - Nationella registret över smärtrehabilitering (NRS) – resultat, variabler och utvecklingsområden.
Elisabeth Persson, registerkoordinator, arbetsterapeut och ergonom, Smärtrehabiliteringen, Skånes universitetssjukhus.

14.30 - Fikapaus

15:00 - Panel och gemensam diskussion: Svensk smärtvård: Hur jobbar vi runt om i landet? Vilka är våra utmaningar? Hur kan vi hjälpa patienterna bättre? Förbättringsområden och problemställningar. Vi delar erfarenheter och tankar. Panel: Lance McCracken, Elisabeth Persson, Maria Fjällström, Ulla Caverius, styrelsen SFBIS.

15.45 - 16.00 - Uppsummering och avslut från styrelsen SFBIS.

KOSTNAD

Medlemmar i SFBIS 2500 kr. Studerande medlem 1800 kr. Icke-medlem 3500 kr. I priset ingår deltagande, kaffe/fika, luncher och konferensmiddag. För medlemskap se www.sfbis.se - Bli medlem.

ANMÄLAN

Sker per epost till sfbis.info@gmail.com. Sista anmälningsdag 25 mars. Ange: Ditt namn, yrke, arbetsplats, e-postadress, telefon, om du är medlem i SFBIS, om du har några matpreferenser/allergier, om du avser att delta på konferensmiddagen och om du vill betala med banköverföring eller faktura (om faktura ange faktureringsadress och kostnadsställe – vi skickar helst epostfaktura). Observera att all kommunikation sker per e-post samt att din information kan komma att publiceras i den interna deltagarlistan. Deltagarlistor kan arkiveras med föreningens bokföring. Om du inte önskar detta meddela i samband med anmälan.
Betalning: bankgiro 82 05 28-8 (ange namn och e-postadress) eller enligt faktura. Sista betalningsdag 25 mars.

KOMMUNIKATION

Danderyds sjukhus ligger längs tunnelbanans röda linje, norrut i riktning Mörby Centrum. Det går också flertal bussar till Danderyd. Sök din resa på www.sl.se. Flygbussar kan du ta via T-centralen, eller på hållplats Frösunda vik längs E4an med anslutning av lokala bussar till Danderyd. Obs! Ingen kontanthantering sker på bussar och t-bana. För information om biljettköp: https://sl.se/biljetter (tidigare https://sl.se/sv/kop-biljett/) Plats för konferensmiddag meddelas senare.

HOTELL

I närheten av Danderyds sjukhus finns hotellen Hotell Mörby på sjukhusområdet och Best Western Hotell Danderyd ca 1 km därifrån, Radisson Blue Royal Park Hotell (Frösunda vik) ligger i Haga parken dit man tar buss från Danderyd. I övrigt så finns ett flertal hotell mer centralt. Plats för konferensmiddag meddelas senare.

Hjärtligt välkommen!


ARRANGÖRER

Styrelsen SFBIS bestående av:
Malin Lindbäck ordförande
Susanne Barkfjärd vice ordförande
Marie Persson kassör
Marie Löfgren sekreterare
Cecilia Brant-Lundin ledamot
Ulla Osterman suppleant