Länkar

Smärtforum - (Swedish pain society´s årliga konferens)

IASP - (International Association for the Study of Pain)

SASP - (Scandinavian Association for the study of pain)

Socialstyrelsens hemsida

SBU - (Statens beredning för medicinsk utvärdering)

SKL - (Sveriges kommuner och landsting)

NRS - (Nationella Registret över Smärtrehabilitering)

SGSS - (Sjukgymnasternas sektion för Smärta och Sensorisk Stimulering)

SSOS - (Sveriges sjuksköterskor inom området smärta)

Svensk Barnsmärtförening

SFB - (Svensk Förening för Bettfysiologi)