Föreläsningsmaterial från utbildningsdagar om smärta

2015 (16/4 - 17/4) - Utbildningsdagar om smärta

  • Endast för medlemmar Länkar och filer på sidan är till för föreningens medlemmar.

Studiedagarna 2015

Inbjudan till årets studiedagar är här. Via inbjudan kan ni anmäla er till studiedagarna vars innehåll ni hittar via programmet här nedan. Sista anmälningsdag var den 8 april.

PRELIMINÄRT PROGRAM

16/4 - 17/4 2015 i Stockholm, Patienthotellet Mörby, Danderyds sjukhus
Förening för beteendevetenskap inom smärta


Torsdag 16/4 kl 11.30 - 16.30


11.30 Registrering och servering av lätt lunch i föreläsningslokalen<

12.20 Inledning och presentation
Malin Lindbäck, ordförande i SFBIS, psykolog, Smärtmottagningen ANE/IVA Danderyds sjukhus

12.30 Smärta - så mycket mer! Vad som sker i kroppen vid smärta
Thomas Lundeberg, med. dr., smärtspecialist, medförfattare till boken "Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv", överläkare Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus

14.00 Eftermiddagskaffe

14.30 Smärtrehabilitering - hjälp eller stjälp? En utvärdering av förbättring och försämring efter multidisciplinär smärtbehandling med ACT
Cecilia Brant-Lundin, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut, med. mag., Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus

15.30-16.30 Årsmöte SFBIS

17.15 Samling i entrén till patienthotellet för gemensam färd till kvällsunderhållningen

18.00 Middag på Aifur vikingakrog med musik och underhållning


Fredag 17/4 kl 09.00 - 16.00

9.00 Att kommunicera förståelse utan att förstärka dysfunktion - att validera patienter med smärta - Föreläsning med praktiska exempel och övningar
Sara Edlund, leg. psykolog, doktorand i psykologi Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) Örebro Universitet

10.30 Förmiddagskaffe

11.00 Fortsättning validering...

12.00 Lunch

13.00 Opioidanvändning vid långvarig smärta - möjligheter och fallgropar
Annica Rhodin, med. dr., smärtspecialist, överläkare Akademiska sjukhuset Uppsala, författare till boken "Smärta i klinisk praxis"

14.30 Eftermiddagskaffe

15- 16.00 Summering och avslutning
Utvärdering och möjlighet att förmedla önskemål och tankar till styrelsenVälkommen önskar styrelsen i SFBIS!!!
www.sfbis.se