Styrelsen

 • För att komma i kontakt med oss i styrelsen så skickar ni ett mail till sfbis.info@gmail.com.

 • Ordförande: Mats Ruuth
  Psykolog
  Arbetsplats: Företagshälsan, Region Norrbotten
  E-post: mats.ruuth@norrbotten.se

 • Vice ordförande: Cecilia Brant Lundin
  Psykolog
  Arbetsplats: Bragée Smärtrehab
  E-post: cecilia.brant-lundin@bragee.se

 • Kassör: Marie Persson
  Psykolog
  Arbetsplats: Primärvården, Västra Götalandsregionen
  E-Post: mpl65sw@hotmail.com

 • Ledamot: Malin Lindbäck
  Psykolog
  Arbetsplats: Rygginstitutet AB
  E-post: malin.lindback@rygginstitutet.se

 • Ledamot: Sara Marklund
  Psykolog
  Arbetsplats: Smärtrehabiliteringsmottagningen, Akademiska sjukhuset i Uppsala
  E-post: sara.marklund@akademiska.se

 • Suppleant: Åsa Viktorsson
  Psykolog
  Arbetsplats: Smärtrehabilitering, Skånes sjukhus Nordost, Hässleholm
  E-post: asa.viktorsson@skane.se

 • Revisor(er): Edvard Långström
 • Suppleant:

 • Valberedning: Monica Jolsterå, Psykolog
 • Valberedning:

 • Representant Swedish Pain Society:
  Marie Persson ordinarie
  Mats Ruuth suppleant