Föreläsningsmaterial från utbildningsdagar om smärta

2014 (3/4 - 4/4) - Utbildningsdagar om smärta

  • Endast för medlemmar Länkar och filer på sidan är till för föreningens medlemmar.


3/4 - 4/4 2014 i Stockholm, Danderyds sjukhus
Förening för beteendevetenskap inom smärta


Torsdag 3/4 12.00 - 17.00 Patienthotellet Mörby


12.00 Registrering samt lätt lunch
I föreläsningslokalen

13.00 Inledning och presentation
Malin Lindbäck, ordförande i SFBIS, psykolog, Smärtmottagningen ANE/IVA Danderyds sjukhus

13.30 Sex och samlevnad vid smärta och funktionsnedsättning
Paula Taube, socionom, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk sexologi/ sexualterapeut, Sexologiskt Centrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 Workshop och diskussion med Paula Taube
"Hur jobba med sex och samliv vid smärta"

16-17.00 Årsmöte SFBIS

18.00 Kvällsaktivitet och middag på Fotografiska museet


Fredag 4/4 09.00 - 16.00 Patienthotellet Mörby


9.00 Evidensbaserad multimodal rehabilitering från Linköping
Martin Södermark, psykolog, Smärt- och Rehabcentrum, Universitetssjukhuset Linköping

10.30 Förmiddagskaffe

11.00 Diskussion och erfarenhetsutbyte runt MMR
SFBIS styrelse och Martin Södermark

12.00 Lunch

13.00 Patients referred from a multidisciplinary pain clinic to the social worker: Who are they?
Timo Kauppila, allmänläkare, docent i neurofysiologi och biologi, Avdelningen för allmänmedicin och primärhälsovård, Kliniska institutionen, Universitet av Helsingfors, Finland

14.30 Eftermiddagskaffe

15-16.00 Summering och avslutning
med utvärdering och möjlighet att förmedla önskemål och tankar till styrelsen.