Föreläsningsmaterial från utbildningsdagar om smärta

2012 (29/3 - 30/3) - Utbildningsdagar om smärta

  • Endast för medlemmar Länkar och filer på sidan är till för föreningens medlemmar.

29/3 - 30/3 2012 i Stockholm (Danderyds sjukhus)
Förening för beteendevetenskap inom smärta


Torsdag 29/3 11.30 - 16.00 Clinicum (Hus 2)


11.30 Registrering samt lätt lunch, Danderyds sjukhus, Clinicum.

12.00 Inledning och presentation
Susanne Bergquist, psykolog, ordförande i Sfbis, Sandviken

13.00 Återgång i arbete/sjukskrivning efter en cancerdiagnos
Aina Johnsson, socionom, Stockholm.

14.30 Eftermiddagskaffe

15-16.30 Rapport om smärtläget nationellt och årsstatistik (NRS)
Marcelo Rivano, psykolog, klinikchef, Lund

18.00 Kvällsaktivitet och middag


Fredag 30/3 08.00 - 15.00 Eken, patienthotellet (Hus 5)


8.00-9.00 Årsmöte

9.00 Myten om sjukskrivning (Björn Johnson)
Marie Löfgren, socionom, Umeå
Debatt om sjukskrivningar vid långvarig smärta

10.30 Förmiddagskaffe

11.00 Rehabilitering för unga vuxna med långvarig smärta

12.00 Lunch

13.00 Hjärnans känsla för smärta
Mats Lekander, psykolog, Stockholm

14.30-15.00
Eftermiddagskaffe, Summering och Avslutning