Välkommen till oss!

Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta (SFBIS) är en yrkesförening för psykologer och socionomer som arbetar inom området smärta. SFBIS är en ideell förening och har till ändamål att samla kunskap om metoder och arbetssätt, att sprida information, att samverka med andra yrkesgrupper kring smärtverksamhet samt att samla psykologer och socionomer som arbetar i smärtverksamhet till diskussion och utveckling av området praktiskt, kliniskt och forskningsmässigt.

SFBIS har tidigare ingått i Swedish pain society. I och med ny organisation från 2017 är vi och andra yrkesföreningar inom smärta associerade föreningar till Swedish pain society.

sfbis_log1

SFBIS första hedersmedlemmar

 • 2016 valdes psykolog Rivano Fischer och psykolog Susanne Bergquist av årsmötet på styrelsens förslag till hedersmedlemmar i SFBIS efter att bägge tidigare ha varit ordföranden för föreningen under många år och länge varit aktiva inom smärtvården i Sverige. 2019 valdes igen på styrelsens förslag socionom Marie Löfgren och socionom Berit Björkman till hedersmedlemmar efter deras mångåriga engagemang för smärtvården i Sverige, föreningen och styrelsen. Marie, Berit och Marcelo har alla tre varit med ända sedan föreningens grundande 1996.

  Hjärtligt tack till alla våra hedersmedlemmar!

Vår e-postlista

 • Nu har SFBIS en epostlista där medlemmar kan utbyta information och diskutera relevanta frågor. Medlemmar får inbjudan till epostlistan när medlemsavgiften är inbetald. Acceptera inbjudan och sen kan du enkelt ta del av epostlistan via din egen mail.

Medlemskap

 • Medlemsavgiften är 150 kr och inbetalas till Postgiro 82 05 28-8.
  OBS: Glöm inte att ange en e-postadress då det är viktigt för att kunna ge alla medlemmar de fördelar som det är att vara en del av föreningen!

  Sprid gärna information till andra kollegor som arbetar med smärta och som kan vara intresserade av studiedagarna och föreningen.

 • Symbol på www.sfbis.se: Endast för medlemmar

  Beskrivning: När du ser denna symbol betyder det att det finns en skyddad fil eller sida i närheten av symbolen. Det är bara medlemmar i föreningen som har tillgång till dessa filer och sidor. Symbolen hittar du bland annat i Arkivet och på sidorna för studedagarna.

  Om du har glömt ditt lösenord så kontakta vår ordförande via mail (som hittas på sidan: Styrelsen). (Du får svar nästa gång hen har läst och behandlat ditt mail).

Bli medlem

Här finns något för både medlemmar och för er som vill bli eller bara är nyfikna på vår förening. Mycket av den information som hittas här är till för våra medlemmar och vill du Bli medlem så går det givetvis bra. Mer om det hittas i så fall här.

SFBIS är en
associerad förening till:

swedishpainsociety.com_log1
Swedish Pain Society