Föreläsningsmaterial från utbildningsdagar om smärta

2005 (10/2 - 11/2) - Utbildningsdagar om smärta

  • Endast för medlemmar Länkar och filer på sidan är till för föreningens medlemmar.


10-11/2
Utbildningsdagar Rehabcentrum Lund
Förening för beteendevetenskap inom algologi
"att arbeta med det ifrågasatta"


10/2

12.00-13.00
Anmälning och lätt lunch
13.00-13.30
Inledning, Utredning och rehabilitering av patienter med långvarig smärta, Marcelo Rivano
13.30-14.30
Ordinerat beroende/Smärtstillande läkemedel - ett nytt missbruksproblem, Britt Vikander
14.30-15.00
Arbetssätt, fria diskussioner, kaffe
15.00-16.00
Sömn och smärta, tillämpning av kunskap vid långvarig smärta, Uwe Harlacher
16.00-16.30
Arbetssätt, fria diskussioner
16.30-17.30
Årsmöte
19.00
Middag


11/2

09.00-10.00
Målformulering och smärta, tillämpning av kunskap vid långvarig smärta, Marcelo Rivano
10.00-10.30
Arbetssätt, fria diskussioner, kaffe
10.30-11.00
Smärtans dimensioner och en uppdaterad smärtmodell, Marcelo Rivano
11.00-12.00
Kroniskt trötthetssyndrom, Pia Bulow
12.00-13.00
Lunch
13.00-13.30
Arbetssätt, fria diskussioner
13.30-14.30
Smärtpatienternas livsomställning, Ann Christine Gullacksen
14.30-15.00
Sammanfattning, fria diskussioner