Föreläsningsmaterial från utbildningsdagar om smärta

2010 (18/3 - 19/3) - Utbildningsdagar om smärta

  • Endast för medlemmar Länkar och filer på sidan är till för föreningens medlemmar.


18/3 - 19/3 i Stockholm
Förening för beteendevetenskap inom smärta


Torsdag 18/3 13.00 - 16.30

12 - 13. Registrering samt lätt lunch-smörgås, Hotell Mörby Danderyds sjukhus.

13.00
Inledning av Susanne Bergquist, Ordförande i SfBis.

Den Nya Sjukförsäkringen. Föreläsare Anna Martinmäki, Samverkansansvarig för samarbete mellan arbetsförmedling - FK och arbetsgivare samt Jill Dahlquist, Specialist sjukförsäkringen.

Eftermiddagskaffe

Rehabgarantin - Inledning - Diskussion - Erfarenhetsutbyte. Hur fungerar det i landet? Projekt inom ramen för rehabgarantin.
(1/2), (2/2)

Föreningens Årsmöte

18.30 cirka. Konferensmiddag på Blå Porten efter besök på Liljevalchs.


Fredag 19/3 08.30 - 15.00

Senaste forskningen om sömn och långvarig smärta. Föreläsare Kristoffer Bothelius - Psykolog - forskare - författare

Förmiddagskaffe

Depression och Smärta - "Har man ont för att man är deprimerad eller blir man deprimerad av att ha ont?" Gammal fråga, men med lite nya svar.
Förläsare Jürgen Linder - Psykiater och Specialist inom smärta.

Lunch

Utvärdering av smärtbehandling, Material från Marcelo Rivano, Psykolog, Verksamhetschef för rehabiliteringsmedicin Lund och Orup och Ordförande i Svenskt Smärtforum


Eftermiddagskaffe
Avslutning