Föreläsningsmaterial från utbildningsdagar om smärta

2017 (15/5 - 16/5) - Utbildningsdagar om smärta

  • Endast för medlemmar Länkar och filer på sidan är till för föreningens medlemmar.

Studiedagarna 2017

Inbjudan till årets studiedagar är här. Via inbjudan kan ni anmäla er till studiedagarna vars innehåll ni hittar via programmet här nedan. Sista anmälningsdag: 5 maj 2017. (Justeringar i programmet kan förekomma)


 

PROGRAM STUDIEDAGAR OCH 20-ÅRS JUBILEUM

15-16 maj 2017
Karolinska universitetssjukhuset Solna, Stockholm

Måndag 15 maj kl. 9.00 – 17.30 följt av konferensmiddag

9.00 Registrering och fika
9.45 Inledning av SFBISs ordförande Malin Lindbäck
10.00 SFBIS 20 år! Historia och framtid
Marie Löfgren och Berit Björkman, socionomer vid Norrlands universitetssjukhus Umeå respektive Karolinska sjukhuset Solna
10.30 Endometrios
Matts Olovsson, överläkare, Endometrios centrum, Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset Uppsala
12.30 Lunch
13.30 Smärtrehabilitering vid endometrios
Birgitta Nilsson, överläkare, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset Uppsala
15.00 Fika
15.30 KBT vid endometrios
Malin Lindbäck, psykolog, Smärtmottagningen, ANE/IVA, Smärtcentrum, Danderyds sjukhus
16.00 Diskussion och erfarenhetsutbyte: Vad är era erfarenheter av att arbeta med endometrios och hur ser behandling ut?
16.30 Årsmöte SFBIS
17.30 Avfärd mot konferensmiddagen
18.00 Visning och konferensmiddag Marabou parken Solna

Tisdag 16 maj kl. 9.00 – 17.00

8.00 Konstituerande styrelsemöte
9.00 Möte bortom tolken – Erfarenheter av tolkanvändning i smärtrehabilitering
Linnéa Carlsson, socionom, och Catherine Lindgren Pettersson, arbetsterapeut, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus, Smärtrehabiliteringen Huddinge
10.00 Fikapaus
10.15 Linnéa och Catherine fortsätter
11.15 Malingering - Simulering av psykiska symptom och smärta
Christian Oldenburg, psykolog, Försäkringsmedicinsk utredningsenhet, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus
12.30 Lunch
13.30 Smärta som fenomen och lidande som meningsförlust
Fredrik Svenaeus, professor, Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola
15.00 Fikapaus
15.20 Kan man beforska lidandet?
Berit Björkman, socionom, med. dr., Karolinska sjukhuset

16.20 - 17.00 Erfarenhetsutbyte, summering och avslutning

OM FÖRELÄSARNA

Matts Olovsson
Matts är professor i Obstetrik & gynekologi vid Uppsala universitet samt överläkare vid Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Matts är föreståndare för Endometrioscentrum vid Kvinnokliniken och har jobbat med endometriospatienter i mer än 20 år. Han håller också på med olika forskningsprojekt om endometrios.

Birgitta Nilsson
Överläkare vid Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Hon har sedan flera år tillbaka arbetat med endometriospatienter inom smärtrehabilitering.

Catherine Lindgren Pettersson
Leg arbetsterapeut med mångårig erfarenhet av rehabilitering vid långvarig smärta. Catherine har medverkat i utvecklingen av rehabilitering för patienter med behov av språktolk. Hon arbetar vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus, Smärtrehabiliteringen Huddinge, Stockholm.

Linnéa Carlsson
Linnéa är socionom med grundläggande psykoterapiutbildning inom KBT och mångårig erfarenhet av rehabilitering vid långvarig smärta. Hon arbetar vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus, Smärtrehabiliteringen Huddinge, Stockholm.

Christian Oldenburg
Psykolog vid Försäkringsmedicinsk utredningsenhet, Sektionen för Smärt- och stressrehabilitering, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus. Christian är också doktorand vid Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, där han forskar på återhämtning efter hjärnskakning. Han har arbetat under lång tid med hjärnskaderehabilitering men utför nu utredningar på uppdrag av Försäkringskassan av långtidssjukskrivna ofta med smärta som huvuddiagnos.

Fredrik Svenaeus
Fredrik är professor vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola. Han har huvudsakligen ägnat sig åt kunskapsteoretiska och etiska frågor inom medicinen och vården från fenomenologiska och hermeneutiska perspektiv. Han har publicerat böcker och artiklar om det medicinska mötet, kliniskt baserad hälso- och sjukdomsteori, nya medicinska teknologier och terapier, känslornas filosofi, filosofisk antropologi och psykiatrins filosofi. Han har bland annat skrivit böckerna: Sjukdomens mening: det medicinska mötets fenomenologi och hermeneutik och Homo patologicus: Medicinska diagnoser i vår tid. Pågående och planerade forskningsprojekt handlar om psykiatriska diagnosers betydelse och om lidandets fenomenologi och etik.

Berit Björkman
Berit har varit aktiv inom SFBIS sedan föreningen startade. Hon är socionom och med. dr. och har arbetat med smärta sedan många år tillbaka vid Karolinska sjukhuset, Solna. Hon är pensionär sedan 2013 men arbetar kvar som timanställd. Berit har bland annat nyligen publicerat artikeln The meaning and consequences of amputation and mastectomy from the perspective of pain and suffering.

Marie Löfgren Marie har varit med och startat SFBIS och har också varit aktiv inom Swedish pain society. Hon har även jobbat inom NRS (Nationellt register över smärtrehabilitering). Hon är socionom med steg 1 terapeututbildning och har arbetat med smärta i över 20 år vid Smärtrehabiliteringen, Neurocentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, och har nyligen blivit pensionär.

Malin Lindbäck
Malin är psykolog och ordförande i SFBIS samt vice ordförande i Swedish pain society. Malin arbetar vid Smärtmottagningen, Anestesi- och intensivvårdskliniken, Smärtcentrum, Danderyds sjukhus AB och gör just nu ett arbete med fallstudier av kognitiv beteendeterapi vid endometrios.

ARRANGÖRER

Styrelsen SFBIS bestående av:
Malin Lindbäck ordförande
Susanne Barkfjärd vice ordförande
Marie Persson kassör
Marie Löfgren sekreterare
Cecilia Brant-Lundin ledamot
Berit Björkman suppleant
Magdalena Persson suppleant


För anmälan se Inbjudan och anmälningsblankett (pdf).