Föreläsningsmaterial från utbildningsdagar om smärta

2006 (31/5 - 1/6) - Utbildningsdagar om smärta

  • Endast för medlemmar Länkar och filer på sidan är till för föreningens medlemmar.


31/5 - 1/6 i Stockholm
Förening för beteendevetenskap inom algologi


Torsdag 9/2

11.30
Inskrivning samt lättlunch. /Rundvandring på kliniken för den som vill.
13.00
Presentation av rehabiliteringskliniken i Sandviken / Psykolog Susanne Bergquist
14.00
Referat från IASP konferensen i Sydney / Psykolog Marcelo Rivano

Recensioner av böcker utgivna av IASP: Länk1, Länk 2.
samt: diskussion om;

    - vad händer och diskuteras internationellt
    - aktuella trender i behandling
    - synen på betydelsen av våra yrkesgruppers insatser
    - eventuella nya medicinska rön.

Kaffepaus när det passar någon gång mellan kl 14.30 - 15. 15

16.15
Årsmöte
19.00
Kvällsaktivitet (middag). Med varma kläder.


Fredag 10/2

09.00
Livstillfredställelse och arbetsåtergång efter en hjärnskada. Dokt.avhandl. - 05.
Arbetsterapeut Ulla Johansson, Rehabiliteringskliniken i Sandviken.

10.00
Förmiddagskaffe
10.30
Motiverande samtal / Psykolog, Kjell-Åke Lindström, Danderyd
12.00
Lunch
13.00
Att använda berättelsen - i klinik och forskning / Socionom Berit Björkman, KS.
Presentation »
14.00
Cirka. Kaffe och avslut. /Eventuellt rundvandring på kliniken för de som ej hade möjlighet på torsdagen.