Föreläsningsmaterial från utbildningsdagar om smärta

2007 (31/5 - 1/6) - Utbildningsdagar om smärta

  • Endast för medlemmar Länkar och filer på sidan är till för föreningens medlemmar.


31/5 - 1/6 i Stockholm
Förening för beteendevetenskap inom algologi


Torsdag 31/5

12.00
Lunch och registrering

13.00-14.30
Kommunikation med smärta, 30 års erfarenhet. Marcelo

Fika

15-16.30
Beteendeanalys vid långvarig smärta. Susanne

16.30-17.30
Årsmöte

19.00
Solnadals Värdshus


Fredag 1/6

9-10.30
Mindfulness. Lill
-Hur närvarande är du?? Persson Jarl

Fika

11.00
Smärtrehab på Danderyd beskriver och presenterar sin nya organisation och arbetssätt inkl. Portfolio för patienter. Aniella Beser Cecilia Brant-Lundin Kerstin Bronner

11.30
Införandet av nya frågeformulär på kliniken: PCS (Pain Catastrophising Scale) och CPAQ (Clinical Pain Acceptance Questionnaire). Cecilia Brant-Lundin
Filer: Länk1 , Länk2

12.00
Lunch

13.00
Smärtrehabilitering utifrån KBT-grunder. Linnéa Carlsson

13.30
Kris och Livsomställning enligt Gullacksen. Kerstin Bronner, Ulla Osterman

14.00
SBU rapport 2006 Vad säger den för psykologiskt och socialt arbete? Erfarenhetsutbyte. Marcelo mfl.

15.00
Avslut