Verksamhetsberättelse 2016

SFBIS - Svensk Förening för beteendevetenskap inom smärta


2016 hade SFBIS 42 betalande medlemmar, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Medlemsavgiften var 250 kr. Föreningen utsåg också vid årsmötet sina två första hedersmedlemmar Susanne Bergquist och Marcelo Rivano Fischer. Medlemsantalet 2016 blev därmed 44 personer.

Styrelsen har arbetat genom telefonkonferenser och e-postkommunikation. Huvudsakliga teman för arbetet har varit planering av studiedagar, planering av Smärtforum, kommunikation med Swedish Pain Society och andra smärtforum, samt frågor om hur vi kan vidareutveckla föreningen och fortsätta öka medlemsantalet. Styrelsen arbetar enligt stadgar och programförklaring. Vid studiedagarna antogs nya stadgar, anpassade för den kommande förändringen i samarbetet med Swedish pain society. 2017 blir Swedish pain society en individuell förening och de ingående yrkesföreningarna blir istället associerade yrkesföreningar till Swedish pain society. Däribland också SFBIS.

Malin Lindbäck har varit vår ordinarie representant i Swedish pain society (SPS) och Susanne Barkfjärd suppleant. I Swedish pain societys årsmöte i oktober utsågs Marie Löfgren till ny supplerande representant för SFBIS i SPS. Malin och Susanne har under året deltagit vid möten och i SPSs styrelsearbete, som bland annat har innefattat medverkan till en bok om europeisk smärtvård inom EFIC, bidrag till frågor kring rapporten Nationellt uppdrag smärta inom SKL (http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/nationellt-uppdrag-smarta.html), fördelning av stipendium, arrangerandet av Smärtforum, utveckling av ny logga, nya stadgar, nytt medlemsregister och uppdaterad hemsida.
Föreningen genomförde studiedagar och årsmöte på vid CCK Karolinska universitetssjukhuset, Solna, Stockholm med tema: mindfulness via internet, olika terapiformer vid smärta, kortikalomstrukturering vid långvarig smärta, och emotioner och smärta. Det var 34 deltagare. Vi höll även en programpunkt på yrkesföreningarnas möten på Smärtforum i oktober i Jönköping där psykologerna Cecilia Källne och Jenny Milton berättade om sitt arbete på Rehabmedicin och om Jönköpings smärtvård. Det var ett tjugotal deltagande. Vi hade även ett bord i utställarområdet på Smärtforum tillsammans med SPS och andra yrkesföreningar. Marie Persson, Susanne Barkfjärd och Malin Lindbäck författade en artikel om Smärtforum och SFBIS som publicerades i tidningen Sokraten för föreningen Svensk förening för kognitiva och beteendeinriktade terapier.

Under 2016 har vi jobbat med att uppdatera föreningens logotyp, sidhuvud och hemsida. Vi har även skapat en facebook-sida. Det mesta av information om föreningen finns på hemsidan. Den och facebook-sidan uppdateras kontinuerligt.

Föreningen har haft utgifter i form av arrangemang av studiedagar, arrangemang vid Smärtforum, avgifter för telefonmöten och hemsida. Inkomster har varit medlemsavgifter och deltagaravgifter för studiedagarna. Kostnader för den nya hemsidan kommer i nästa år. Föreningens ekonomi är god.

Inför 2017 är högsta prioritet att fortsätta arbeta för att öka medlemsantalet och sprida information om föreningen. Vi arbetar för studiedagar med hög kvalitet. Vi färdigställer hemsidan och fortsätter att vidareutveckla våra digitala kommunikationskanaler. Vi fortsätter samarbetet med Swedish pain society och andra yrkesföreningar och bidrar till kommunikation kring smärtvård i Sverige.Malin Lindbäck
Ordförande

Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta
www.sfbis.se

Fler verksamhetsberättelser »