Verksamhetsberättelse 2015

SFBIS - Svensk Förening för beteendevetenskap inom smärta


2015 hade SFBIS 31 betalande medlemmar vilket var samma som föregående år. Medlemsavgiften var 250 kr.

Styrelsen har arbetat genom telefonkonferenser och e-postkommunikation. Huvudsakliga teman för arbetet har varit planering av studiedagar, planering av Smärtforum, kommunikation med Swedish Pain Society och frågor om hur vi kan öka medlemsantalet. Styrelsen arbetar enligt stadgar och programförklaring. Styrelsen har under året arbetat vidare med föreningens nya e-postlista och tagit fram förslag till nya stadgar.

Malin Lindbäck har varit vår ordinarie representant i Swedish pain society och Susanne Barkfjärd suppleant. De har deltagit vid möten och i styrelsens arbete. De deltog även vid en inviterad konferens om svensk smärtvård och framtida utveckling av Programråd för smärta inom SKL. Swedish pain society blir från 1 januari 2017 en individuell förening och alla yrkesföreningar inklusive SFBIS blir associerade föreningar. Arbetet med detta inleds under 2016.

Föreningen genomförde studiedagar och årsmöte i april i Danderyd, Stockholm för nionde året i rad med tema: Vad som sker i kroppen vid smärta, utvärdering av rehabilitering med ACT, opioider vid långvarig smärta, och validering inom smärtvård. Det var 29 deltagare. Vi höll även en programpunkt på yrkesföreningarnas möten på Smärtforum 15-16 oktober i Stockholm där Marie Blom från Linköping berättade om sociala relationer och långvarig smärta. Det var ett tjugotal deltagande. Vi hade även ett bord i utställarområdet på Smärtforum.

På föreningens hemsida finns det mesta av information om föreningen. Den uppdateras kontinuerligt.

Föreningen har haft utgifter i form av arrangemang av studiedagar, annonsering inför studiedagarna, arrangemang vid Smärtforum, avgifter för telefonmöten och hemsida. Inkomster har varit medlemsavgifter och deltagaravgifter för studiedagarna. Föreningens ekonomi är god.

Inför 2016 är högsta prioritet att fortsätta arbeta för att öka medlemsantalet och sprida information om föreningen. Vi arbetar för studiedagar med hög kvalitet. Vi fortsätter samarbetet med Swedish pain society och andra yrkesföreningar även nu när samarbetsformerna förändras.Malin Lindbäck
Ordförande

Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta
www.sfbis.se

Fler verksamhetsberättelser »