Verksamhetsberättelse 2014

SFBIS - Svensk Förening för beteendevetenskap inom smärta


2014 hade SFBIS 31 betalande medlemmar vilket var en ökning från tidigare år. Medlemsavgiften var 250 kr.

Styrelsen har arbetat genom telefonkonferenser och e-postkommunikation. Huvudsakliga teman för arbetet har varit planering av studiedagar, planering av Smärtforum, kommunikation med Swedish Pain Society och frågor om hur vi kan öka medlemsantalet. Styrelsen arbetar enligt stadgar och programförklaring.

Malin Lindbäck har varit vår ordinarie representant i Swedish Pain Society och Susanne Barkfjärd suppleant. De har deltagit vid möten och i styrelsens arbete.

Föreningen genomförde studiedagar och årsmöte i april i Danderyd, Stockholm för åttonde året i rad med tema: Sex och samlevnad vid smärta och funktionsnedsättning, Evidensbaserad multimodal rehabilitering, Vem är smärtpatienten? Det var 31 deltagare. Vi höll även en programpunkt på yrkesföreningarnas möten på Smärtforum i Uppsala där Jenny Huhta och Tove Filén berättade om hur Smärtcentrum arbetar i Uppsala. Det var ett trettital deltagande.

Vi startade upp en epostlista för medlemmar som användes flitigt under våren.

På föreningens hemsida finns det mesta av information om föreningen. Den uppdateras kontinuerligt.

Föreningen har haft utgifter i form av arrangemang av studiedagar och avgifter för telefonmöten och hemsida. Inkomster har varit medlemsavgifter och deltagaravgifter för studiedagarna. Föreningens ekonomi är god.

Inför 2015 är högsta prioritet att fortsätta arbeta för att öka medlemsantalet och sprida information om föreningen. Vi arbetar för studiedagar med hög kvalitet. Vi fortsätter utveckla epostlista för medlemmar. I samband med ev. förändring av Swedish pain societys organisation kan SFBIS stadgar behöva förändras.Malin Lindbäck
Ordförande

Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta
www.sfbis.se

Fler verksamhetsberättelser »