Verksamhetsberättelse 2013

SFBIS - Svensk Förening för beteendevetenskap inom smärta


2013 hade SFBIS 18 betalande medlemmar vilket var en minskning från tidigare år. Medlemsavgiften var 250 kr.

Styrelsen har arbetat genom telefonkonferenser och e-postkommunikation. Huvudsakliga teman för arbetet har varit planering av studiedagar, kommunikation med Swedish Pain Society och frågor om hur vi kan öka medlemsantalet. Styrelsen arbetar enligt stadgar och programförklaring.

Malin Lindbäck blev under hösten vår ordinarie representant i Swedish Pain Society (f.d. Svenskt smärtforum) som ledamot då Hans Olsson valde att avsäga sig uppdraget.

Föreningen genomförde studiedagar och årsmöte i april i Danderyd, Stockholm för sjunde året i rad med tema: Vårdnivåer inom smärta, Patientmaktutredningen, Smärta efter tortyr och Fantomsmärta vid amputation. Det var ca. 11 betalande deltagare. Vi höll även en kort föreningssamling på Smärtforum i Linköping med ett tiotal intresserade.

På föreningens hemsida finns det mesta av information om föreningen. Den uppdateras kontinuerligt.

Föreningen har haft utgifter i form av arrangemang av studiedagar och avgifter för telefonmöten och hemsida. Inkomster har varit medlemsavgifter och deltagaravgifter för studiedagarna. Föreningens ekonomi är god.

Inför 2014 är högsta prioritet att öka medlemsantalet och sprida information om föreningen. Vi arbetar för studiedagar med hög kvalitet. Vi planerar att starta upp en epostlista för medlemmar. Vi arbetar också med att utveckla vår synlighet på Smärtforum 2014.Malin Lindbäck
Ordförande

Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta
www.sfbis.se

Fler verksamhetsberättelser »