Verksamhetsberättelse 2012

SFBIS - Svensk Förening för beteendevetenskap inom smärta


Föreningens medlemsantal uppgick under 2012 till 30 betalande medlemmar, nästan en fördubbling från 2011.
Medlemsavgiften är 250 kronor.

Styrelsen har huvudsakligen arbetat med hjälp av telefonkonferenser och e-post kommunikation.
Den huvudsakliga aktiviteten i föreningen har varit planering av utbildningsdagarna.
Styrelsen arbetar enligt stadgar och programförklaring.
Under studiedagarna 2012 diskuterades debattartikeln, som sparats på hemsidan. Styrelsen har påbörjat ändringarna men inte lyckats slutföra detta under året.

Marcelo Rivano är föreningens ordinarie representant i Smärtforum, i rollen som ordförande för Smärtforum.

Ett medlemsmöte har ägt rum i samband med Smärtforum 2012, i Lund, för att informera om föreningen, få tips om önskemål inför nästkommande studiedag och för att värva medlemmar.

De planerade studiedagarna 2012 ägde, för sjätte året i rad, rum i Danderyd, Stockholm, med relativt god närvaro.

Föreningens hemsida fortsätter att användas. På hemsidan finns information om föreningen, gångna studiedagar och annan aktuell information. Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Aktiviteten blir störst i samband med utskick av information till medlemmar och i samband med studiedagar.

Vi har haft utgifter under året för studiedagarna, hemsidan och telefonmöten. Ekonomin i föreningen är god.

Främsta målsättning för nästa år bör förbli att öka antal medlemmar i föreningen och att arbeta för en hög kvalitet på framtida studiedagar. Ett antal nya aktiva styrelsemedlemmar behöver också rekryteras.Susanne Bergquist
Ordförande

Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta

Fler verksamhetsberättelser »