Verksamhetsberättelse 2011

SFBIS - Svensk Förening för beteendevetenskap inom smärta


Föreningens medlemsantal uppgick under 2011 till 17 betalande medlemmar, nästan en halvering från förra året vilket är oroväckande lågt. Medlemsavgiften är 250 kronor.

Styrelsen har huvudsakligen arbetat med hjälp av telefonkonferenser och e-post kommunikation. Den huvudsakliga aktiviteten i föreningen har varit planering av utbildningsdagarna för 2012. Styrelsen arbetar enligt stadgar och programförklaring.

Marcelo Rivano är föreningens ordinarie representant i Smärtforum, i rollen som ordförande för Smärtforum.

Ett medlemsmöte har ägt rum i samband med Smärtforum 2012, i Göteborg, för att informera om föreningen, få tips om önskemål inför nästkommande studiedag och för att värva medlemmar.

De planerade studiedagarna 2011 ägde, för femte året i rad, rum i Danderyd, Stockholm, med relativt god närvaro.

Föreningens hemsida för spridning av information fungerar bra. Under året har hemsidan uppdaterats och reviderats. På hemsidan finns information om föreningen, gångna studiedagar och annan aktuell information. Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Aktiviteten blir störst i samband med utskick av information till medlemmar och i samband med studiedagar.

Vi har haft utgifter under året för studiedagarna, administration (anskaffande av internetbank och avgifter till postgirot), hemsidan och telefonmöten.

Främsta målsättning för nästa år bör förbli att öka antal medlemmar i föreningen och att arbeta för en hög kvalitet på framtida studiedagar.Susanne Bergquist
Ordförande

Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta

Fler verksamhetsberättelser »