Verksamhetsberättelse 2009

SFBIS - Svensk Förening för beteendevetenskap inom smärta


Föreningens medlemsantal uppgick under 2009 till 32 betalande medlemmar vilket innebär fyra färre än förra året, dvs en fortsatt minskning.
Medlemsavgiften höjdes 2009 från 150 till 250 kronor.

Styrelsen har huvudsakligen arbetat med hjälp av telefonkonferenser och e-post kommunikation.
Den huvudsakliga aktiviteten i föreningen har varit planering av utbildningsdagarna för 2010.
Styrelsen arbetar enligt stadgar och programförklaring.

Marcelo Rivano är föreningens ordinarie representant i Smärtforum, i rollen som ordförande för Smärtforum.

Ett medlemsmöte har ägt rum i samband med Smärtforum 2009, i Stockholm, för att informera om föreningen, få tips om önskemål inför nästkommande studiedag och för att värva medlemmar.

De planerade studiedagarna 2009 ägde, för tredje året i rad, rum i Danderyd, Stockholm, med relativt god närvaro.

Föreningens hemsida för spridning av information fungerar bra. På hemsidan finns information om föreningen, gångna studiedagar och annan aktuell information. Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Aktiviteten blir störst i samband med utskick av information till medlemmar och i samband med studiedagar.

Föreningen har under året haft utgifter för administrativa kostnader, inkl. hemsida samt resebidrag till styrelsemedlemmar och utgifter i samband med studiedagarna.
Främsta målsättning för nästa år bör förbli att öka antal medlemmar i föreningen och att arbeta för en hög kvalitet på framtida studiedagar.

Susanne Bergquist
Ordförande

Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta


Ordförande

Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta

Fler verksamhetsberättelser »