Verksamhetsberättelse 2008

Svensk Förening för beteendevetenskap inom smärta


Föreningens medlemsantal uppgick under 2008 till 36 betalande medlemmar vilket innebär 7 färre än förra året.
Medlemsavgiften har, sedan många år tillbaka, varit 150 kr.

Styrelsen har huvudsakligen arbetat med hjälp av telefonkonferenser och e-post kommunikation.
Förutom planering av utbildningsdagarna för 2009 så har också styrelsen förtydligat styrelsemedlemmarnas uppdrag och roller.
Föreningen har bytt namn från "algologi" till "smärta" och en uppdatering har gjorts på bland annat hemsidan med anledning av detta.
Styrelsen arbetar nu efter nyreviderade stadgar och programförklaring och Marcelo Rivano har, efter många års bidrag till föreningen som ordförande, efterträtts av Susanne Bergquist.

Marcelo är föreningens ordinarie representant i Smärtforum, i rollen som ordförande för Smärtforum.

Ett medlemsmöte har ägt rum i samband med Smärtforum 2008, i Uppsala, för att informera om föreningen, få tips om önskemål inför nästkommande studiedag och för att värva medlemmar.

De planerade studiedagarna 2008 ägde, för andra året i rad, rum i Danderyd, Stockholm, med relativt god närvaro. Dagarna gav ett överskott i kassan med ca 5000:- eftersom utgifterna var få.

Föreningens hemsida för spridning av information fungerar bra. På hemsidan finns information om föreningen, gångna studiedagar och annan aktuell information. Det finns möjlighet för medlemmar att göra inlägg i en gästbok. Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Hemsidan har i genomsnitt 4 besökare per dag. Aktiviteten blir störst i samband med utskick av information till medlemmar och i samband med studiedagar.

Föreningen har under året haft utgifter för administrativa kostnader, inkl. hemsida samt resebidrag till styrelsemedlemmar och utgifter i samband med studiedagarna.

Främsta målsättning för nästa år bör förbli att fortsätta öka antal medlemmar i föreningen och att arbeta för en hög kvalitet på framtida studiedagar.


Susanne Bergquist
Ordförande

Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta

Fler verksamhetsberättelser »