Verksamhetsberättelse 2007

Svensk Förening för beteendevetenskap inom algologi


Föreningens medlemsantal uppgick under 2007 till 43 betalande medlemmar.
Medlemsavgiften har varit 150 kr/år.

Styrelsen har arbetat mest med hjälp av telefonkonferenser och e-mail kommunikation. Ett möte har ägt rum i samband med Smärtforum 2007 i Lund.

De planerade utbildningsdagarna 2007 ägde rum i Danderyd, Stockholm, med god närvaro. Icke desto mindre gick årets studiedagar i Stockholm med ett underskott på ca 1000 kr.

Styrelsen har utvecklat och använder sig av en hemsida för spridning av information och för att värva nya medlemmar. På hemsidan finns information om föreningen, gångna utbildningsdagar och debattartiklar. Det finns möjlighet för inlägg av medlemmar. Anmälan till nya utbildningsdagar kan göras där, via e-post.

Planering av utbildningsdagar 2008 initierades på ett styrelsemöte på KS i Stockholm, den 14 december 2007.

Föreningen har under året haft utgifter för administrativa kostnader, inkl. hemsida, annonser i Psykologtidningen och Akademikern samt resebidrag till styrelsemedlemmar.

Främsta målsättning för nästa år bör förbli att fortsätta öka antal medlemmar i föreningen.

Marcelo Rivano
Ordförande

Förening för beteendevetenskap inom algologi

Fler verksamhetsberättelser »