Verksamhetsberättelse 2006

Svensk Förening för beteendevetenskap inom algologi


Styrelsen har arbetat mest med hjälp av telefonkonferenser och e-mail kommunikation. Ett möte har ägt rum i samband med Smärtforum 2006 i Linköping.

De planerade utbildningsdagarna 2006 ägde rum i Sandviken med god närvaro.

Styrelsen har planerat och sjösatt en hemsida för spridning av information och för att värva nya medlemmar. På hemsidan finns information om föreningen, gångna utbildningsdagar och debattartiklar. Det finns möjlighet för inlägg av medlemmar. Anmälan till nya utbildningsdagar kan göras där, via e-post.
Planering av utbildningsdagar 2007 initierades på ett styrelsemöte på KS i Stockholm, den 24 november 2006.
Främsta målsättning för nästa år bör förbli att fortsätta öka antal medlemmar i föreningen.

Marcelo Rivano
Ordförande

Förening för beteendevetenskap inom algologi

Fler verksamhetsberättelser »