Verksamhetsberättelse 2005

Svensk Förening för beteendevetenskap inom algologi


Styrelsen har arbetat mest med hjälp av telefonkonferenser och e-mail kommunikation.
Ett möte har ägt rum i samband med Smärtforum 2005

De planerade utbildningsdagar 2005 ägde rum i Lund med god närvaro.

Styrelsen har planerat och sjösatt en hemsida för spridning av information och för att värva nya medlemmar. På hemsidan finns information om föreningen, gångna utbildningsdagar och debattartiklar. Det finns möjlighet för inlägg av medlemmar.

Från året 2005 är föreningen en delförening i Smärtforum, och finansierar solidariskt Smärtforums verksamhet.

Föreningen har under året stött initiativet inom Smärtforum att bilda en IASP svensk chapter.
Ordförande i vår förening har valts till att leda Smärtforums styrelse de kommande två åren.

Planering av utbildningsdagar 2006 initierades i slutet av året.

Främsta målsättning för nästa år bör bli att öka antalet medlemmar i föreningen.


Marcelo Rivano
Ordförande

Förening för beteendevetenskap inom algologi

Fler verksamhetsberättelser »