Verksamhetsberättelse 2018

SFBIS - Svensk Förening för beteendevetenskap inom smärta


2018 hade SFBIS 37 betalande medlemmar, vilket är samma antal som föregående år. Två av medlemmarna betalade pensionärsavgift. I tillägg har föreningen två hedersmedlemmar.

Styrelsen har arbetat genom telefonkonferenser och e-postkommunikation. Huvudsakliga teman för arbetet har varit planering av studiedagar och Smärtforum, kommunikation med Swedish pain society och andra smärtorganisationer, samt frågor om hur vi kan vidareutveckla föreningen och öka medlemsantalet. Styrelsen arbetar enligt stadgar och programförklaring. 2018 var det första året med den nya organisationen av Swedish pain society där SFBIS och andra tidigare ingående yrkesföreningar blev associerade förbund med individuella medlemskap som konsekvens, enligt IASPs riktlinjer. SFBIS har fortsatt det täta samarbetet med Swedish pain society. Malin Lindbäck har varit vår ordinarie representant i Swedish pain society (SPS) och Marie Persson suppleant. Malin och Marie har under året deltagit vid möten och i SPSs styrelsearbete.

SFBIS genomförde studiedagar och årsmöte i april vid Stockholms sjukhem med tema: Barn och smärta, Smärta och kognition, Placebo, Smärta inom palliativ vård. Det var 21 deltagare, vilket är mindre än föregående år. Vi höll även ett yrkesföreningsmöte på Smärtforum i Umeå i oktober där regionala arbetssätt diskuterades.

Senaste åren har SFBIS tagit fram ny logotyp och uppdaterat hemsidan med ny layout. Vi har fortsatt att vidareutveckla vår hemsida, epostlista och vår Facebook sida, vilka uppdateras kontinuerligt. SFBIS marknadsför sig även med en poster och informationsblad vid Smärtforum.

Föreningen har haft utgifter i form av arrangemang av studiedagar, avgifter för telefonmöten, och underhåll av hemsida. Inkomster har varit medlemsavgifter och deltagaravgifter för studiedagarna.

I 2019 planerar styrelsen att fortsätta arbeta för att genomföra attraktiva studiedagar och marknadsföra föreningen. Behovet av att öka medlemsantalet är stort. Samarbetet med Swedish pain society och andra yrkesföreningar inom smärta fortskrider. Vi bör eftersträva att sänka administrativa kostnader för att ha en ekonomi i balans långsiktigt utan ett större antal medlemmar.Malin Lindbäck
Ordförande

Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta
sfbis_log1
www.sfbis.se

Fler verksamhetsberättelser »