Verksamhetsberättelse 2017

SFBIS - Svensk Förening för beteendevetenskap inom smärta


2017 hade SFBIS 37 betalande medlemmar, vilket är strax under antalet föregående år. I tillägg har föreningen två hedersmedlemmar. Medlemsavgiften var sänkt från 250 kr till 100 respektive 150 kr (för pensionär/student och ordinarie medlem) för att försöka öka antalet medlemmar och motivera medlemskap i både SFBIS och Swedish pain society till ett pris jämlikt med andra yrkesföreningar.

Styrelsen har arbetat genom telefonkonferenser och e-postkommunikation. Huvudsakliga teman för arbetet har varit planering av studiedagar och Smärtforum, kommunikation med Swedish pain society och andra smärtorganisationer, samt frågor om hur vi kan vidareutveckla föreningen och öka medlemsantalet. Styrelsen arbetar enligt stadgar och programförklaring. 2016 hade föreningen uppdaterat stadgarna inför den nya organisationen av Swedish pain society som trädde i kraft 2017. Efter att alla yrkesföreningar inom smärta ingått i Swedish pain society så blev SFBIS och andra föreningar, och lika så Swedish pain society, individuella organisationer med individuellt medlemskap från januari 2017. SFBIS har fortsatt det täta samarbetet med Swedish pain society.

Malin Lindbäck har varit vår ordinarie representant i Swedish pain society (SPS) och Marie Löfgren suppleant. Malin och Marie har under året deltagit vid möten och i SPSs styrelsearbete. Styrelsen i Swedish pain society har bl.a. tillsammans med andra smärtförbund i Europa bidragit till boken European Pain Management av Ecclestone som publicerades i slutet av 2017.

SFBIS genomförde studiedagar och årsmöte i maj vid CCK Karolinska universitetssjukhuset, Solna, Stockholm med tema: Endometrios, Rehabilitering med tolk, Smärta som fenomen och Kan man beforska lidande?. Vi markerade att SFBIS hade fyllt 20 år 2016 genom en programpunkt om SFBIS och smärtvårdens historik i Sverige. Det var 29 deltagare, vilket är mindre än föregående år. Vi höll även ett yrkesföreningsmöte på Smärtforum i Göteborg i oktober där smärtvården i regionen diskuterades.

Sedan hösten 2016 så har SFBIS tagit fram ny logotyp och nytt utseende på våra material. SFBIS har till 2017 uppdaterat hemsidan med ny layout vilket ses som en investering för föreningen som vi hoppas kan bidra till god marknadsföring. SFBIS har tryckt upp en poster med föreningens nya logotyp som ställdes ut på Smärtforum för första gången. SFBIS har även fortsatt att vidareutveckla vår epostlista och vår Facebook sida. Hemsidan, facebook-sidan och epostlistan uppdateras kontinuerligt.

Föreningen har haft utgifter i form av arrangemang av studiedagar, arrangemang vid Smärtforum, avgifter för telefonmöten, den nya hemsidan och poster. Inkomster har varit medlemsavgifter och deltagaravgifter för studiedagarna. Föreningen har länge haft en god ekonomi men gick medvetet med underskott i 2017 på grund av investeringar i hemsida och marknadsföring.
I 2018 planerar styrelsen att fortsätta arbeta för att genomföra attraktiva studiedagar och marknadsföra föreningen. Samarbetet med Swedish pain society och andra yrkesföreningar inom smärta fortskrider.Malin Lindbäck
Ordförande

Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta
sfbis_log1
www.sfbis.se

Fler verksamhetsberättelser »