Styrelsen

- Kontaktuppgifter

 • Uppdaterad 2019-10

 • Ordförande: Malin Lindbäck
  Psykolog
  Arbetsplats: Dövblindteamet, Region Stockholm
  Telefon:
  E-post: m.lindback@gmail.com

 • Vice ordförande: Cecilia Brant Lundin
  Psykolog
  Arbetsplats: Bragée Smärtrehab
  Telefon:
  E-post: cecilia.brant-lundin@bragee.se

 • Kassör: Marie Persson
  Psykolog
  Arbetsplats: -
  Telefon:
  E-Post: mpl65sw@hotmail.com

 • Sekreterare: Marie Löfgren
  Socionom
  Arbetsplats: -
  Telefon:
  E-post: marie.e.lofgren@gmail.com

 • Ledamot: Mats Ruuth
  Psykolog
  Arbetsplats: Rehabiliteringsmedicin Sunderby Sjukhus
  Telefon:
  E-post: mats.ruuth@norrbotten.se

 • Ledamot: Ulla Osterman
  Socionom
  Arbetsplats: Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Smärtsektionen, Danderyds sjukhus
  Telefon:
  E-post: ulla.osterman@sll.se

 • Suppleant: Patrik Björkeholm
  Psykolog
  Arbetsplats: Rehabiliteringsmedicin Sandviken, Region Gävleborg
  E-post: patrik.bjorkeholm@regiongavleborg.se

 • Revisor(er): Maria Agde, Socionom
 • Suppleant: Edvard Långström, Psykolog

 • Valberedning: Susanne Bergquist
  Psykolog (sammankallande)
  E-post: susannebergq@gmail.com
 • Valberedning: Marcelo Rivano Fischer
  Psykolog

 • Vetenskaplig sekreterare: Marcelo Rivano Fischer
  Psykolog

 • Representant Swedish Pain Society:
  Malin Lindbäck ordinarie
  Marie Persson suppleant