Styrelsen

- Kontaktuppgifter

 • Uppdaterad 2020-12

 • Ordförande: Malin Lindbäck
  Psykolog
  Arbetsplats:
  E-post: m.lindback@gmail.com

 • Vice ordförande: Cecilia Brant Lundin
  Psykolog
  Arbetsplats: Bragée Smärtrehab
  E-post: cecilia.brant-lundin@bragee.se

 • Kassör: Marie Persson
  Psykolog
  Arbetsplats: -
  E-Post: mpl65sw@hotmail.com

 • Sekreterare: Mats Ruuth
  Psykolog
  Arbetsplats: Rehabiliteringsmedicin Sunderby Sjukhus
  E-post: mats.ruuth@norrbotten.se

 • Ledamot: Patrik Björkeholm
  Psykolog
  Arbetsplats: Rehabiliteringsmedicin Sandviken, Region Gävleborg
  E-post: patrik.bjorkeholm@regiongavleborg.se

 • Ledamot: Vakant

  Arbetsplats:
  E-post:

 • Suppleant: Vakant

  Arbetsplats:
  E-post:

 • Revisor(er): Edvard Långström
 • Suppleant:

 • Valberedning: Marcelo Rivano Fischer
  Psykolog
 • Valberedning: Vakant

 • Vetenskaplig sekreterare:

 • Representant Swedish Pain Society:
  Marie Persson ordinarie
  Patrik Björkeholm suppleant